خرید شال تورج مهري: محمد بنا کاملاً حق دارد

پس از اخراج ياسين بهرامي‌پور، محمد قرباني و قاسم رضايي از اردوي تيم ملي به دليل شرکت در رقابتهاي ليگ برتر توسط سرمربي تيم ملي، تورج مهري حق را به محمد بنا داد.

مربي کرمانشاهي کشتي فرنگي و مربي سابق تيم ملي در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص اين اقدام سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي اظهار داشت: کسي نمي تواند محمد بنا را مقصر بداند زيرا او مصالح ملي را در نظر دارد و در اين خصوص کاملاً محق است.

تورج مهري در ادامه اظهار كرد: بنا از قبل نظر خود را اعلام کرده بود و اعتقاد داشت که ملي پوشان بايد کاملاً در اختيار تيم ملي باشند زيرا تداخل برنامه هاي تيم ملي با ديگر برنامه ها از جمله ليگ مي تواند براي کشتي گير اشکالات زيادي ايجاد کند.

مهري گفت: در اين خصوص فرنگي کاران ياد شده (به همراه قاسم رضايي) نيز مقصر نيستند و تنها عامل اين مشکل تداخل برنامه ها بوده است و بايد در نظر داشت که سرمربي تيم ملي نيز برنامه هاي بسيار مهمي از جمله مسابقات آسيايي و جهاني را پيش رو دارد و نمي خواهد کشتي گيران وزن کم کرده و يا آسيب ببينند، به هر حال اميدوارم اين مشکل هر چه زودتر برطرف شود.