خرید شال آنلکا در صدر گلزنان ليگ انگليس

هفته سي و يکم رقابتهاي ليگ برتر فوتبال انگليس شب گذشته با برگزاري چندين ديدار پيگيري شد و در پايان رقابتها آنلکا از تيم چلسي با پانزده گل در صدر جدول گلزنان اين سري از رقابتها قرار دارد.

به گزارش يورونيوز، رونالدو از تيم منچستر يونايتد با سيزده گل و جرالد از تيم ليورپول با هيمن تعداد گل زده در رده هاي دوم و سوم جدول برترين گلزنان انگليس قرار دارند.

بر پايه اين گزارش، داويس از تيم بولتون با دوازده گل در مکان چهارم و روبينهو با يازده گل زده در رده پنجم برترين گلزنان ليگ برتر فوتبال انگليس جاي گرفته اند.