خرید شال ثبت ملي كشتي با چوخه

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي از ثبت ملي كشتي باچوخه اين استان خبر داد.

علي كاظمي امروز در گفتگو با فارس گفت: اين ورزش سنتي به عنوان نخستين ميراث ناملموس خراسان شمالي در فهرست ميراث ناملموس فرهنگي كشور به ثبت رسيد.

وي با بيان اينكه آيين كشتي باچوخه خراسان شمالي قدمتي باستاني دارد، اين ميراث را يكي از مهم ترين ميراث ناملموس فرهنگي كشور دانست.

اين مسئول اظهار داشت: همه ساله بزرگ‌ترين رقابت‌هاي كشتي باچوخه كشور با حضور بيش از 70 هزار نفر در گود چشمه زينل‌خان اسفراين در خراسان شمالي برگزار مي‌شود.

وي ادامه داد: اين آيين همه ساله به همت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي، استانداري، اداره كل تربيت بدني، فرمانداري اسفراين و فدراسيون ورزش‌هاي روستايي، عشايري برپا مي‌شود.

اين مسئول يادآور شد: خراسان شمالي خواستگاه ورزش سنتي كشتي باچوخه در كشور است كه ورزشكاران اين رشته، منش‌هاي پهلواني را در كنار كسب عناوين قهرماني پيشه خود ساخته‌اند.

‌در كشتي باچوخه خراسان شمالي، چوخه كاران با پوشيدن لباس محلي، همراه با اجراي موسيقي سنتي درنا و دهل به مبارزه با يكديگر مي‌پردازند.

در پايان رقابت‌هاي كشتي باچوخه به نفرات برتر هر وزن هدايايي از قبيل قوچ، فرش، گليم، قند و وجه نقد اهدا مي‌شود.