خرید شال گوشت نذري، طعمه سارقان براي ورود به خانه

با دستگيري يك زن و 2 مرد جوان مشخص شد سارقان به بهانه گوشت نذري وارد خانه طعمه خود شده و سرقت مي‌كردند.

به گزارش فارس، عصر روز 21 آبان سال‌ گذشته مأموران پليس آگاهي تهران بزرگ از طريق مراجعه زن ميانسالي به اداره مبارزه با سرقت مسلحانه از وقوع يك سرقت مسلحانه با خبر شدند.
مأموران با بررسي اظهارات اين زن ميانسال دريافتند در حوالي آجودانيه 3 سارق جوان با تهديد اسلحه گرم از منزل اين زن ميانسال طلا و جواهرات به سرقت برده‌اند.
سرهنگ سعيد ليراوي معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ درباره اين پرونده گفت: تحقيقات نشان داد يك زن با مراجعه به در منزل اين زن ميانسال به بهانه گوشت نذري شاكي را به در منزل آورده و سپس دو مرد جوان با قرار دادن اسلحه بر روي پيشاني اين زن وي را به داخل برده و اقدام به سرقت كرده‌اند.
وي ادامه داد: سارقان پس از ورود به خانه دست و پاي زن جوان را بسته و سپس با تهديد وي موفق به پيدا كردن مخفيگاه طلا و جواهرات و اشياي قيمتي صاحب خانه شده‌اند.
وي افزود: تحقيقات در خصوص شناسايي سارقان و دستگيري آن‌ها آغاز شد تا اين كه در تاريخ 26 دي همان سال اين بار در منطقه منيريه شكايتي ديگر در خصوص سرقت مسلحانه مطرح شد.
معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات از شاكي دوم پرونده نشان داد سارقان به همان شيوه به خانه وارد شده و از آن محل سرقت كرده‌اند.
وي ادامه داد: تحقيقات با سرعت بيش‌تري انجام شد تا اين‌كه مرد جواني كه با سارقان در ارتباط بود و اطلاعات مورد نياز آن‌ها را در خصوص محل‌هاي سرقت در اختيار آن‌ها قرار مي‌داد شناسايي و دستگير شد.
با دستگيري اين مرد جوان زن جواني كه در سرقت‌ها به همراه دو مرد شركت داشت شناسايي و سرانجام در تاريخ يك فروردين دستگير شد و مشخص شد در تاريخ 29 اسفند نيز بار ديگر در محدوده فاطمي دست به سرقت زده‌اند.
سرهنگ ليراوي افزود: سرانجام دو مرد جوان شناسايي و در تاريخ 4 فروردين در محل اختفايشان در جنوب غرب تهران دستگير شدند و به ارتكاب سرقت اعتراف كردند.
وي گفت: ارزش 3 فقره سرقت انجام شده از سوي اين افراد به حدود 100 ميليون تومان مي‌رسد.