خرید شال نصرالله: بايد مجلس و دولت جديد بر سر کار آيد

دبير کل حزب الله لبنان با تاکيد بر ضرورت دمکراتيک بودن انتخابات آتي مجلس اين کشور اعلام کرد که بايد در لبنان مجلس و دولت جديد روي کار آيد.

به گزارش ايرنا از بيروت، سيد “حسن نصرالله” طي سخناني که چهارشنبه شب از شبکه تلويزيوني المنار پخش شد، با مهم خواندن انتخابات مجلس اين کشور در عين حال اعلام کرد که اين انتخابات سرنوشت ساز يا تاريخي نيست.
به گفته دبير کل حزب الله، برنامه انتخاباتي حزب الله طي روزهاي آينده اعلام خواهد شد و اين برنامه از سخنان امام موسي صدر، ديدگاه سياسي حزب الله، يادداشت تفاهم حزب الله و جريان آزاد ملي و موضعگيريهاي گروه سياسي 8 مارس نشات گرفته اما تنها حزب الله متعهد به اجراي آن است و اين برنامه براي ساير طرفهاي گروه 8 مارس الزام آور نيست.
وي افزود: اصلاح سياسي، قانون انتخابات، توسعه متوازن، مرکزيت زدايي اداري، اصلاحات اداري، ديدگاهها درباره اصلاح اقتصادي و مالي، آموزش و پرورش، انجمنهاي جامعه مدني، رسانه، جوانان، زنان، مسايل اخلاقي، حفظ ويژگي شهروندان، بهبود خدمات اجتماعي، نيرو و حمايت از منابع و محيط زيست، مسايلي هستند که در برنامه انتخاباتي حزب الله مد نظر قرار گرفته اند.
نصرالله گفت: سالهاست تلاشهاي بسياري در جهان به ويژه در لبنان و کشورهاي عربي براي خدشه دار کردن چهره حزب الله در حال انجام است و برخي کشورها، امکانات مالي بسيار، رسانه ها، دستگاههاي اطلاعاتي و مراکز متخصص در خدمت اين تلاشها هستند اما با شکست بسياري مواجه شده اند.
وي با نوراني خواندن چهره حزب الله اظهار داشت: هدف اين حزب از انتخابات آينده مجلس، پيروزي گروه سياسي 8 مارس و دستيابي آن به اکثريت کرسي هاي مجلس است.
دبير کل حزب الله گفت: دستيابي گروه 8 مارس به اکثريت، درها را بر روي دولت مشارکت باز مي کند اما دستيابي گروه 14 مارس به اکثريت، درها را به روي آن مي بندد، از اين رو پيروزي گروه 8 مارس در انتخابات، منافع لبنان را در بر دارد زيرا اين گروه در موضوع تشکيل دولت وحدت ملي و اعطاي يک سوم کرسي هاي وزارتي به طرف مقابل صادق است.
نصر الله در عين حال تاکيد کرد: حزب الله مانعي با کاهش اعضاي فراکسيون خود در برابر هم پيمانان خود ندارد اما اين کاهش نبايد تا حدي باشد که اين حزب را ضعيف کند يا در حاشيه نگه دارد.
وي افزود: حزب الله در انتخاب نامزدهاي هم پيمان خود دخالت نمي کند و ائتلافهاي اين حزب شفاف، علني و واضح خواهد بود و ائتلاف پنهاني صورت نخواهد گرفت.
دبير کل حزب الله اظهار داشت: نامزدهاي حزب الله در انتخابات مجلس، بر اساس خانواده ها يا عشاير و شهرها انتخاب نمي شوند.
وي اعلام کرد: جايگاه نمايندگي از سوي حزب الله، جايگاه مسووليت در اين حزب به شمار مي رود، از اين رو، کادر فرماندهي حزب الله به عنوان نامزدهاي نمايندگي مطرح نمي شوند.
نصر الله افزود: موضوعهايي همچون مقاومت، تشکيلات و نهادهاي حزب الله مسايلي هستند که در برابر اين حزب قرار دارند، از اين رو در نامزدي انتخابات مجلس و يا دولت، توازن بين جايگاههاي مسووليتي و پر کردن خلاها رعايت مي شود تا نيازهاي حزب الله رفع شود.
به گفته وي، هر يک از طرفهاي گروه سياسي 8 مارس، جداگانه نامزدهاي خود در دايره هاي مختلف را اعلام خواهند کرد.
نصرالله همچنين در سخنان خود، “عمار الموسوي” را به عنوان مسوول روابط بين المللي حزب الله، “عبد الحليم فضل الله” را به رياست مرکز پژوهشها و “حسين الشامي” را به عنوان مسوول پرونده فعاليت شهري حزب الله منصوب کرد.
بر پايه اعلام نام نامزدهاي حزب الله، بيشتر اعضاي فراکسيون کنوني اين حزب، نامزد دوره آينده مجلس خواهند بود و تنها “حسن حب الله” و “جمال الطقش” از نامزدي کنار گذاشته شدند.
هيجدهمين دوره انتخابات مجلس لبنان به منظور انتخاب 128 نماينده اين کشور، قرار است هفدهم خرداد ماه سال 1388 در يک روز در همه مناطق لبنان برگزار شود.

شمار لبناني هاي واجد شرايط راي دهي، حدود سه ميليون و دويست نفر اعلام شده است.