خرید شال رايزني‌هاي فشرده رضايي با قاليباف و ولايتي

قاليباف، ولايتي يا رضايي؛ به طور قطع يك نفر براي كانديداتوري از سوي دولت ائتلافي وارد عرصه انتخابات خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «»، شنيده شده است در گفت‌وگوها و رايزني‌هاي محسن رضايي، محمدباقر قاليباف و علي اكبر ولايتي براي تعيين كانديداي نهايي دولت ائتلافي، پيشرفت‌هايي به دست آمده است و به زودي اخبار جديدي از سوي اين ائتلاف منتشر خواهد شد.
كانديداي ائتلاف با بهره‌گيري از توان مديريتي همه ظرفيت‌هاي موجود، پشتيباني دیگر اعضاي ائتلاف را نيز با خود خواهد داشت. دولت ائتلافي كارآمد و متعهد خود را ملزم به ارايه جامع برنامه‌ها و معرفي افراد مهم كابينه، پيش از برگزاري انتخابات نموده است و به نظر مي‌رسد جمع زيادي از اصولگرايان شاخص در اين ائتلاف حضور داشته باشند، گر چه به جز گزينه‌هاي كانديداتوري، نام ديگر افراد هنوز اعلام نشده است.
شنيده‌ها حاكي است، يكي از سه گزينه مطرح ائتلاف به طور قطع وارد عرصه انتخابات دهم خواهد شد و به رقابت با كانديداهاي موجود خواهد پرداخت.
با توافق ائتلاف بر گزينه نهايي براي نخستين بار در ايران و در رقابت‌هاي رياست جمهوري دولت ائتلافي حضوري تأثيرگذار و تعيين كننده خواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود در انتخابات دهم كه با حضور چهار كانديداي جدي، يعني مهدي كروبي و مير حسين موسوي از يك سو و محمود احمدي نژاد و «كانديداي دولت ائتلافي» از سوي ديگر، برگزار خواهد شد، رقابت سنگيني را شاهد باشيم و به اين ترتيب، احتمال دو مرحله‌اي شدن انتخابات رياست جمهوري براي دومين دوره پياپي دور از انتظار نخواهد بود.