خرید شال حکم اعدام 2یمنی بااتهام‏ جاسوسی برای ایران!

دادگاه صنعا، پایتخت یمن، روز سه شنبه دو تبعه این کشور را بخاطر آن چه جاسوسی به نفع ایران نامیده به مجازات اعدام محکوم کرد.

به گزارش «ریا نووستی» از خبرگزاری فرانسه، “عبدالکریم لالجی” 33 ساله و “هانی دین محمد” 31 ساله در شهر عدن، واقع در جنوب یمن به جرم “تماس غیر قانونی” دستگیر شدند و در اکتبر 2008 دادگاه آنها آغاز شد.

طی بررسی های دادگاهی ادعا شد که متهمین “اطلاعات، اسناد و عکس هایی از اسرار نظامی و اطلاعات امنیتی و نیز اطلاعاتی درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی در یمن و جابجایی رئیس جمهور کشور” به مامورین ایرانی می دانند.

یکی از محکومین انتشاراتی داشت و دیگری پاسبان ساحلی بود.

متهم سوم بخاطر کافی نبودن مدارک برای اثبات گناهکار بودنش تبرئه شد.