خرید شال “جمهوري اسلامي” با “تحميل” هرگز سازگاري ندارد

ظهر ديروز همایش نوروزی کانون همبستگی و اطلاع رسانی یزدی تباران با حضور سيد محمد خاتمي برگزار شد.به گزارش خبرنگار “” رئيس جمهور سابق كشورمان در این مراسم سخنان خود با شعری از حافظ که « بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را به سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم» آغاز کرد و گفت: خداوند در بهار طرحی نو درانداخته است و ما نیز در این ایام باید طرحی نو ایجاد کنیم.خاتمی افزود : نوروز خصوصیت هایی دارد که بیش از هر چیز نشان دهنده عظمت روح و ظرفیت ایرانی در طول تاریخ است و نوروز آغاز زندگی مجدد طبیعت است.وی ادامه داد : نوروز آغاز رویش هستی است و نوروز معتدلترین نقطه در تقویم سالانه است یعنی درست زمانی که روز و شب به درجه تعادل و تساوی می رسد.رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها با بیان اینکه روح ایرانی توانسته است پیش از اسلام آفریننده تمدن بزرگی باشد، تصریح کرد : روح ایرانی همچنین توانسته است پس از طلوع اسلام، جان خود را در پرتو این آفتاب گرم ببیند و همه ظرفیت روحی و مدنی خود را سخاوتمندانه در اختیار اسلام قرار دهد و اسلام نیز این موقعیت را غنیمت شمرده است.رئیس بنیاد باران خاطر نشان کرد : اگر نگوییم ایرانی آفریننده تمدن اسلامی است، بدون تردید بزرگترین نقش را در آفرینش و بسط تمدن فاخر و شکوهمند اسلامی داشته است.وی افزود : اسلام با نگاه به واقعیت ها و با جهتگیری و رویکرد تحول در جوامع انسانی، با احترام به آنچه که در جوامع بوده است تا آنجا که با محتوای اسلام سازگار بوده، بر آن صحه گذاشته است و کوشیده است تا محتوای آن را الهی و توحیدی قرار دهد.سید محمد خاتمی اظهار داشت : درصد قابل توجهی از احکام اسلامی، احکام امضایی است و اسلام تا آنجا که توانسته است سنت ها و عرف هایی که درجوامع بوده است را پذیرفته است.وي گفت : یزدی ها واقعا در پذیرش اسلام و بخصوص رویکرد عدالت محور و عقلگرای اسلام که بیانگر آن اهل بیت پیامبر هستند پیش قدم بوده اند. مردم ایران علی الخصوص مردم یزد به اسلام و قرائت شیعی از اسلام گرایش خاصی دارند و مردم یزد نماینده باصلاحیت و امین فرهنگ بلند و طولانی ایرانی هستند.خاتمي سپس به روز «جمهوری اسلامی» اشاره کرد و گفت : بهار ما در این 30 سال گذشته شاهد تحول دیگری بوده است و آن تغییر از یک نظام استبدادی فاسد به نظام جمهوری اسلامی است .وی اضافه کرد : جمهوری اسلامی همان جمهوریت اسلام که اگر مردم نباشند، جمهوری نیست و به همین دلیل در انتخابات رای مردم مهم است. خاتمی تاکید کرد : ارباب جامعه در نظام های مردمسالار، مردم هستند و در ایران نیز با اصرار امام راحل، مردم بودند که می بایست تصمیم بگیرند که باید چه نظامی داشته باشند.خاتمی گفت : با رجوع به مبانی دینی، سیره و سنت پیامبر و حضرت امیر و با توجه به مطالبی که حضرت امام می گفتند، مطمئنا اگر مردم می گفتند ما جمهوری اسلامی را نمی خواهیم، نه کسی حق داشت و نه امام اهل آن بودند که جمهوری اسلامی را بر آنان تحمیل کنند.