خرید شال بلیت مشترک مترو و اتوبوس از مهر می آید

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت : از مهر امسال همه اتوبوس های ریالی و بلیتی به سامانه یکپارچه پرداخت مشترک الکترونیکی بلیت های مترو و اتوبوس مجهز خواهند شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ،‌ تشکری هاشمی افزود : هم اکنون سامانه یکپارچه بلیت های شهری مترو و اتوبوس در برخی از اتوبوس های شرکت واحد دایر شده است.

وی اظهار داشت : تا چند ماه آینده ؛ مسافران در اتوبوس های ریالی و بلیتی نیز می توانند بدون استفاده از بلیت یا پول نقد ، از طریق کارت های بلیت مترو ، وجوه خود را پرداخت کنند.

تشکری هاشمی گفت : این سامانه در مراحل بعدی در تاکسی ها و ون های مسافرکش پایتخت نیز نصب خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه مترو به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد ، افزود : به صورتی برنامه ریزی کرده ایم که شهروندان با متوسط 350 متر پیاده روی از هر نقطه شهر ، بتوانند به یکی از ایستگاه های حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی و اتوبوس شهری دسترسی داشته باشند.

تشکری هاشمی تاکید کرد : نظم بخشیدن به زمانبندی حرکت اتوبوس های شرکت واحد اعم از ریالی و بلیتی از اولویت های امسال معاونت ترافیک و حمل و نقل شهرداری تهران است.