خرید شال استقبال فرانسويان با تخم مرغ از سارکوزي

در حالي که سارکوزي براي شرکت در ميزگردي در خصوص اشتغال و بحران در شهر شاتل رو در جنوب فرانسه آماده مي شد تظاهر کنندگان معترض به سياست هاي او با نيروهاي پليس درگير شدند و به سوي آنان تخم مرغ پرتاب کردند.

بحران مالي و اقتصادي که سارکوزي از ماه سپتامبر سال گذشته با ان درگير شده ، از اول سال جاري ميلادي هر روز بيش از سه هزار فرانسوي را بيکارکرده است.
طرح هاي مقابله با اين بجران نيز تاکنون نتوانسته است از افزايش اثرات اين بحران بر جامعه فرانسه جلوگيري کند.

در سفر امروز رييس جمهوري فرانسه براي شرکت در يک ميزگرد در خصوص اقدامات دولت براي مقابله با بحران که در شهر شاتل رو در نزديکي شهر پواتيه روي داد بيش از 7 هزار نفر از مردم معترض فرانسه در اعتراض به حضور وي دست به تظاهرات زدند و در حالي که در نظر داشتند به محل برگزاري اين ميزگرد نزديک شوند با پليس ضد شورش فرانسه درگير شده و به سوي آنان تخم مرغ پرتاب کردند.
پليس نيز با استفاده از گاز اشک اور تلاش کرد اعتراض کنندگان را متفرق کند.
از نتيجه اين درگيري گزارشي منتشر نشده است.

براي امنيت سارکوزي در اين سفر بيش از هزار پليس به اين شهر اعزام شده اند.
بنا بر گزارشهاي رسيده 200 نفر از دانشجويان اين شهر نيز در اعتراض به سياست هاي دانشگاهي سارکوزي با پوشيدن لباس سياه به عزاداري پرداختند و پلاکاردي با شعار مرگ دانشگاه در نتيجه سياست هاي وي ، حمل مي کردند.

تظاهرات انبوه در دو ماه نخست سال جاري ميلادي و وعده تظاهران انبوه در اول ماه مي هم از ادامه و افزايش اعتراضها حکايت دارد.

مردم فرانسه سعي کرده اند در سفرهاي سارکوزي اعتراض خود را به سياستهاي او با روش هاي متفاوت به گوش وي برسانند.