خرید شال اخراج نيجريه از قهرماني فوتبال زير هفده سال جهان

تيم فوتبال نيجريه به سبب استفاده از يک بازيکن بزرگسال در مسابقات انتخابي زير هفده سال قهرماني جهان، از شرکت در اين مسابقات که امسال برگزار مي شود محروم شد.

به گزارش خبرگزاري رويترز، کنفدراسيون فوتبال آفريقا اعلام کرد بررسي ها نشان مي دهد يک فوتباليست بيست و دو ساله در رقابت هاي مقدماتي در الجزاير براي تيم نيجريه بازي مي کرده است.

تيم مالاوي به جاي تيم نيجريه در مسابقات فوتبال زير هفده سال جهان حضور مي يابد.