خرید شال پيرواني هم به گزينه‌ها اضافه شد

سرمربي تيم فوتبال اميد با تماس مسئولان فدراسيون به گزينه هاي هدايت تيم ملي اضافه شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، غلامحسين پيرواني به ديگر گزينه هاي هدايت تيم ملي اضافه شد.

در حالي كه فدراسيون فوتبال محمد مايلي كهن و افشين قطبي را به عنوان گزينه هاي اصلي براي هدايت تيم ملي معرفي كرده اند، روز گذشته مسئولان فدراسيون در تماسي با پيرواني با اين مربي نيز مذاكراتي را انجام داده اند.

سرمربي فعلي تيم مقاومت سپاسي و تيم اميد هنوز جوابي به فدراسيون نداده و براي تصميم گيري زمان خواسته است.