خرید شال مذاکره با سوریه به ضرر لبنان نخواهد بود

آشتى ملى در لبنان از ديد فرانسه چگونه ارزيابى مى‌شود؟ آيا فرانسه نيز همان ديدگاه ايالات متحده را نسبت به اين موضوع را دارد؟ساركوزي: ايجاد آشتى بين گروه‌هاى مختلف لبنانی براى دولت فرانسه يك اولويت به حساب مى‌آيد. بدين جهت است كه با تمام توان خود تلاش كرديم تا به لبنان كمك كنيم تا بتواند در مسير صلح و آرامش حركت كند. ولى در واقع آشتى بين گروه‌ها در لبنان مسئله‌اى است كه قبل از هر كسى، مسئوليت خود لبنانى‌هاست. در اين راستا جاى خوشحالى است وقتى مى‌بينيم گروه‌هاى داخلى لبنانی تصميم گرفته‌اند راه گفتگو و دموكراسى را دنبال كنند.تداوم معجزه لبنان رنگارنگ به همه شما بستگى دارد و اين شما هستيد كه مى‌توانيد به ارزش‌هاى تساهل و تنوع كه سرمايه لبنان است، هويت كاملى ببخشيد. اين مسئله بسيار ارزشمند است فرانسه همانند جامعه بين‌المللى در كنار لبنان است تا در وقت ضرورت به این کشور كمك نمايد. اين امر در مورد ايالات متحده نيز صادق است كه تصميم دارد براى هدف مشترك همه ما يعنى حفظ وحدت لبنان و استقرار و استقلال و سرورى آن تلاش كند.ايالات متحده هم قبل از اوباما و هم بعد از انتخاب اوباما همين سياست‌ها را در مورد خاورميانه دنبال كرده است. از زمان انتخاب ميشل سليمان به رياست جمهورى لبنان در ماه مى گذشته مراحل متعددى از آشتى ملى طى شده است و به زودى نيز با انجام انتخابات پارلمانى، يك قدم مهم در اين مسير برداشته خواهد شد و پيشرفت مهمى در بازسازى دموكراسى در لبنان به وجود خواهد آمد. با این حال اين امر بسيار مهم است كه انتخابات با شفافيت بسيارى برگزار شود بخصوص در سايه جو آرامش و گفتگویى كه در لبنان اكنون جارى است. اين، همان امرى است كه لبنانى‌ها به آن اميد بسته‌اند و من به توانائى گروه‌هاى لبنانى در رسيدن به اين اهداف اميدوار هستم.آيا اين امر صحت دارد كه حمايت فرانسه از لبنان جنبه شخصى داشت (رفاقت شيراك و حريرى ) ولى امروز اين حمايت حالت رسمى دارد؟ساركوزي: روابط ديپلماتيك افراد و روابط شخصى كه افراد با يكديگر دارند، نبايد نقطه ضعفى به حساب آيد، بلكه عكس آن صحيح است و اين روابط در صورتى كه در جهت منافع ملى ملت‌ها مورد استفاده قرار گيرد، سرمايه‌اى براى اين كشورها خواهد بود. بعنوان مثال من بر اين باور هستم كه روابطى كه بين من و ميشل سليمان وجود دارد، فرصت ارزشمندى براى هر دو كشور خواهد بود. ولى از طرف ديگر روابط بين دو ملت لبنان و فرانسه، فراتر از روابط شخصى مقامات سياسى است. تاريخ مشترك و ارزش‌هاى مشترك دو كشور در زمانى بسيار دور ريشه دوانده و آينده مشترك جهانى مى‌ماند كه بايد آن را با دستان خود ساخت. روابط بين فرانسه و لبنان هيچگاه مانند روابط با ساير كشورها نخواهد بود. به نظر من، عكس اين امر نيز صحيح است.آيا شما بر اين باور هستيد كه منافع برخى كشورها اقتضا مى‌كند كه چوب در چرخ دادگاه بين‌المللى مربوط به لبنان بگذارند؟ اگر سوريه و برخى گروه‌هاى لبنانى همكارى با اين دادگاه را رد كردند، فرانسه چه عكس‌العملى از خود نشان مى‌دهد؟ساركوزي: راه‌اندازى دادگاه مربوط به لبنان در اول ماه مارس در واقع يك مرحله تعيين‌كننده در تعقيب مرتكبان جنايت ترور رفيق حريرى و ساير ترورهاى مربوط به آن است. اين اقدام در واقع پيشرفت مهمى در راه رسيدن به عدالت براى لبنان بوده و پيروزى بزرگى براى تداوم دموكراسى در لبنان است. همانطور كه بارها تاكيد كرده‌ام اميدوارم تمام جزئيات مربوط به اين ترورها كشف شود و مرتكبان و دستور دهندگان پشت پرده اين ترورها بازداشت شوند، زيرا اين موضوع در واقع يك ارزش است و ارزش و اصلى كه تاكيد مى‌كند مرتكبان جنايتى نبايد از تحمل مجازات اقدامات خود فرار كنند.از چهار سال پيش فرانسه حمايت كامل خود را از كميته تحقيقات بين‌المللى اعلام كرده و اكنون نيز با حمايت از دادگاه مربوطه به اين عملكرد خود ادامه مى‌دهد. در واقع هيچكس نمى‌تواند اين روند را متوقف كند. در عين حال فرانسه نيز مخالف هرگونه سوء استفاده و بهره‌بردارى سياسى از اين دادگاه است.آيا اين امكان وجود دارد كه فرانسه براى حفظ منافع خود در خاورميانه به ضرر لبنان با سوريه معامله كند؟ساركوزي: بايد در اين مورد روشن بود. فرانسه هميشه و همواره، تحت هر شرايطى از ملت لبنان دفاع خواهد كرد تا بتواند آزادى و سرورى و استقلال خود را به دست بياورد و بهبود روابط بين فرانسه و سوريه به هيچ وجه اين تعهد ما را مخدوش نخواهد كرد. بلكه عكس اين مورد صحت دارد. هيچكس نمى‌تواند اين همه پيشرفت در زمينه بهبود اوضاع داخلى لبنان را بدون ريسكى كه من انجام داده و در اوج اختلافات، مسئله آغاز گفتگو با بشار اسد را مطرح كردم، متصور شود. بدون شك اين گفتگو هزينه خواهد داشت ولى هزينه آن رد و بدل شدن منافع فيمابين نخواهد بود. آيا فرانسه، از اقدام اوباما در اعزام نماينده خود به خاورميانه حمايت مى‌كند؟ آيا بازگشت آمريكا به دخالت در خاورميانه مشكلات را حل مى‌كند؟ساركوزي: همانطور كه گفتم فرانسه و ايالات متحده در لبنان يك هدف را دنبال مى‌كنند و در اين مورد از تلاش مقامات آمريكائى براى رسيدن به اهداف فوق بايد قدردانى كرد. بدون شك سفر آنها براى آشنا شدن با اوضاع خاورميانه از چشم‌انداز جديدى خوب است. بدون شك توجه اوباما به خاورميانه امر خوبى است و تصميم داريم همكاری‌هاى نزديكى را با دوستان آمريكائى خود در اين مورد دنبال كنيم.جوانان براى شما چه ارزشى دارند؟ آيا دولت جنابعالى ارزشى براى جوانان قائل است؟ساركوزي: جوانى براى ما هم‌رديف با جرات، تحرك و نشاط است و اين مسائل براى من بسيار ارزشمند است. با توجه به اينكه جوانان آينده هر ملتى را تشكيل مى‌دهند؛ بايد به آنها ارزش كافى بدهيم. جوانان براى ما سرمايه مهمى هستند كه بايد براى بالا رفتن بها و ارزش آن تلاش كنيم، اين امر ابتدا از طريق آموزش ممكن است و در اين رابطه در دولت ما آموزش و پرورش بالاترين بودجه را به خود اختصاص داده است و ما به ورود اين جوانان به بازار كار و حرفه‌هاى فنى ارزش زيادى قائل هستيم، زيرا اين جوانان روحى تازه به اين زمينه‌ها مى‌بخشند. بايد ما روحيه مستقل بودن جوانان را در كنار مسئوليت‌پذيرى اجتماعى آنها مورد احترام قرار بدهيم.پيام شما به جوانان لبنان و ساير كشورها چيست؟ساركوزي: در ابتدا بايد به جوانان دختر و پسر لبنانی بگويم كه خيلى خوش شانس هستند كه در كشورى بسيار زيبا زندگى مى‌كنند. كشورى كه تاريخى و تنوعى پر بار دارند و با روابط گرمش با همه جهان مشهور است. اين مسائل امكانات بزرگى را در اين جوانان بوجود مى‌آورد. من جوانان لبنان را خوب مى‌شناسم و به ارزش‌هاى دموكراسى و مستقل بودن، ارزش بسيارى قائل هستند.آنها دوست دارند كه زندگى كنند و آزادى بيان داشته باشند. سفر كنند و درس بخوانند و روزى هم خانواده تشكيل بدهند. من به اميدها و آرزوهاى آنها آشنا هستم و آنها را بسيار شايسته و آگاه مى‌دانم و در زمينه‌ تكنولوژی‌هاى جديد و در زمينه هنرهاى مدرن هيچكسى همانند آنها نيست و بيشتر آنها به چند زبان از جمله فرانسه آگاهى دارند و در زمينه در دوره جهانى شدن امكانات پيشرفت و موفقيت بسيارى دارند.ولى در اين مورد جوانان لبنان مسئوليت‌هایى بيش از ساير جوانان جهان دارند. مسئوليت سنگين آنها تلاش براى كشاندن لبنان به سمت صلح و دموكراسى است. آينده اين كشور بر شانه‌هاى آنها نهاده شده است لبنان آزاد و مستقل لبنانى است كه همه ما اكنون براى ساختن آن تلاش مى‌كنيم و اين ارث سنگينى براى آنهاست. آنها بايد براى تداوم اين معجزه در لبنان تلاش كنند. اين امر هم امتياز است و هم مسئوليت سنگينى براى آنهاست.منبع: النهار به نقل از پرس تي وي بيروت