خرید شال قلعه نويي 3 ميليون جريمه شد

کميته انضباطي فدراسيون فوتبال سرمربي تيم استقلال تهران را به پرداخت 30 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم کرد.

به گزارش ايرنا به نقل از کميته انضباطي فدراسيون فوتبال، به دليل تخلفات گوناگون از سوي “امير قلعه نويي” سرمربي تيم استقلال تهران و با توجه به رعايت نکردن مفاد ماده آئين نامه انضباطي – ماده 47 ، وي به پرداخت مبلغ 30 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.

بر اساس راي قبلي اين کميته باشگاه فولاد خوزستان به دليل داشتن 4 بازيکن اخطاري به پرداخت 2 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شده بود، اما با اعتراض باشگاه و بررسي مجدد از سوي کميته انضباطي، باشگاه فوق داراي يک بازيکن اخطاري بوده و جريمه نقدي باشگاه کنسل شد.

درخصوص اعتراض باشگاه مبني بر عدم فحاشي و با توجه به گزارشات نمايندگان سازمان ليگ و داور مسابقه درخصوص فحاشي تماشاگران، باشگاه فوق بايد جريمه مورد نظر را پرداخت نمايد.

همچنين کميته انضباطي فدراسيون درخصوص رسيدگي به مطالبات “اکبر ميثاقيان”، سرمربي اسبق باشگاه استقلال اهواز، روز دوشنبه 17 فروردين تشکيل جلسه مي دهد.

بر همين اساس مدير عامل يا نماينده تام الاختيار باشگاه فوق بايد در اين جلسه حضور داشته باشند.

همچنين با توجه به بروز تخلفات از سوي “سياووش اکبر پور”، بازيکن تيم استقلال ،وي با توبيخ کتبي و درج در پرونده به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.