خرید شال فدرر در يک هشتم نهايي تنيس ميامي

روجر فدرر تنيسور سوئيسي به مرحله يک هشتم نهايي مسابقات تنيس مستر ميامي امريکا راه يافت.

به گزارش فرانس24،فدرر موفق شد در دور سوم اين رقابتها نيکلاس کيفر از المان را با نتايج شش چهار و شش يک حذف کند.

جو ويلفريد تسونگا فرانسوي نيز به مرحله يک هشتم نهايي اين مسابقات صعود کرد. تسونگا موفق شد رابرت کندريک از آمريکا را شکست دهد.

همچنين نواک ديوکويچ از صربستان موفق شد پل انري ماتيو از فرانسه را با نتايج شش چهار و شش يک حذف کند.

اما گائل مونفيس ديگر ورزشکار فرانسوي موفق شد بر مارات سافين روسي با نتايج پنج هفت و هفت پنج و هفت شش چيره شود. مونفيس در دور بعد به مصاف اندي راديک امريکايي مي رود. اندي راديک نيز دميتري تورسونوف روسي را با نتايج هفت شش و شش دو از دور رقابتها خارج کرد.

در ساير ديدارها تايلر دنت امريکايي و ژيل سيمون فرانسوي و توماس برديچ از چک با شکست حريفان خود به مرحله بعد صعود کردند .