خرید شال زیدان در فوتسال خوش درخشید

زین الدین زیدان فوتبالیست بازنشسته فرانسوی در سن سی و هفت سالگی همچنان شگفتی ساز است.

به گزارش شبکه خبر ، زیدان این بار در مسابقه فوتسال در پاریس خوش درخشید.

روز گذشته در دیدار تیم فوتسال پاری سن ژرمن با اعضای سابق تیم ملی فرانسه برنده جام جهانی دوهزارو هشت، زیدان با حرکات زیبایش تماشاگران را وجد آورد و گلهای زیبایی به ثمر رساند.