خرید شال آخرین نتایج بسكتبال NBA

رقابت های بسكتبال ان بی ای بامداد امروز پیگیری شد.

به گزارش شبكه خبر، در این بازی ها شیكاگو بولز 112 به 106 ایندیانا پیسرز را برد ، واشنگتن ویزاردز 96 به 98 بازی را به دیترویت پیستونز واگذار كرد ، شارلوت بابكتس 96 به 85 نیویورك نیكس را شكست داد، میامی هیت 102 به 85 میلواكی باكس را مغلوب كرد ، هیوستن راكتس 110 به 93 لوس آنجلس كلیپرز را برد و دنور ناگتس 129 به 116 گلدن استیت وریرز را از پیش رو برداشت.