خرید شال پیشنهاد ایجاد کمیسیون اصلاح الگوی مصرف در مجلس

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: کمیسیون ویژه ای برای راهبردی و عملیاتی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح الگوی مصرف در مجلس تشکیل شود.

“علی بروغنی” در گفتگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص نام گذاری سال جاری به نام “اصلاح الگوی مصرف” از سوی رهبری گفت: هر کاری که مجلس بخواهد در زمینه های اصلاح الگوی مصرف انجام دهد باید ابتدا از خود شروع کند و در همه زمینه ها حد استاندارد را در نظر بگیرد.

وی افزود: نکته ای که از فرموده رهبری قابل توجه است بحث برنامه ریزی در الگوی مصرف است که مجلس باید کمیسیون ویژه ای برای راهبردی و عملیاتی کردن رهنمودهای رهبری با عضویت یک یا دو نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های دیگر تشکیل دهد.

نماینده سبزوار ادامه داد: این کمیسیون باید راهکارهای جلوگیری از اسراف را ارائه کرده و برنامه هایی را در این زمینه تبیین نماید.

وی با اشاره به وظایف وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی در این زمینه تصریح کرد: مثلا در زمینه کشاورزی در مهار آبهایی که به هدر می رود و یا در بالا بردن کیفیت محصولات این بخش الگوهایی ارائه شود و یا در بحث سوخت، خودروهایی که فرسوده هستند و مصرف سوخت آنها بیش از حد استاندارد است را از رده خارج کنیم.

بروغنی ادامه داد: به نظر من در عملیاتی کردن اصلاح الگوی مصرف بایستی اگر لازم باشد از اجبارهای اجتماعی استفاده کنیم و حتی قوه قضائیه نیز باید در این زمینه وارد کار شود .

وی افزود: باید قوانینی در راستای رهنمود رهبری که مدتها بصورت یک شعار مطرح بود وضع کنیم تا از اسراف جلوگیری شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: قوای سه گانه مقننه ، مجریه و قضائیه جلسات مشترکی برگزار کرده و ستاد ویژه ای در این رابطه تشکیل دهند .

وی با اشاره به جلسات خود در حوزه انتخابیه با برخی دستگاه ها در این زمینه گفت: در این جلسات در صدد یافتن راهکارهای عملی برای صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف هستیم.