خرید شال وزیران عرب: حکم بازداشت البشیر لغو شود

وزیران امور خارجه اتحادیه عرب در پیش نویس بیانیه اجلاس سران در دوحه قطر از دیوان کیفری بین المللی خواستند حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان را لغو کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر ،این پیش نویس روز شنبه تنظیم شد و قرار است دوشنبه در اجلاس سران عرب مطرح شود.

در بخشی از این پیش نویس از کشورهای عربی درخواست شده است از تدابیر و اقدامات اتخاذ شده از طرف دیوان کیفری بین المللی برضد البشیر تبعیت نشود.

در این پیش نویس همچنین اضافه شده است تصمیم دیوان کیفری بین المللی برضد عمر البشیر باب خطرناکی را در هدف قرار دادن رئیس جمهوری ایجاد می کند که هنوز در راس قدرت است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از دوحه ، وزیران امور خارجه کشورهای عربی در عین حال با برگزاری اجلاس فوق العاده این اتحادیه در خرطوم پس از نشست دوحه ، به منظور همبستگی با رئیس جمهور سودان مخالفت و بدین ترتیب این پیشنهاد را برای بررسی بیشتر به اجلاس سران در روز دوشنبه واگذار کردند.