خرید شال لغو دومين برنامه‌ بين‌المللي وزنه‌برداري ايران

دومين برنامه بين‌المللي وزنه‌برداري كه قرار بود در سال 2009 ميلادي در ايران برگزار شود، به سرنوشت جام جهاني نامجو دچار شد.
به گزارش ايسنا، بر طبق تقويم فدراسيون بين‌المللي وزنه‌برداري كه سال پيش با درخواست ايران مورد تاييد قرار گرفته بود، قرار بود “سمپوزيم مربيان، داوران و پزشكان وزنه‌برداري دنيا” از روز دوشنبه هفته جاي در جزيره كيش برگزار شود؛ اما اين سمپوزيم هم مانند جام جهاني نامجو، در ايران برگزار نخواهد شد.
علت مشخصي از سوي مسئولان فدراسيون ايران و حتي فدراسيون‌ بين‌المللي براي لغو اين سمپوزيم اعلام نشده است.
رقابت‌هاي بين‌المللي جام نامجو، موسوم به جام جهاني نامجو هم كه قرار بود بهمن ماه گذشته برگزار شود، به علت استقبال نكردن وزنه‌برداران دعوت شده، به درخواست ايران به زمان ديگري موكول شده است.
هنوز برگزاري اين دو رويداد بين‌المللي در زمان ديگر مشخص نيست.