خرید شال تظاهرات 35 هزار نفري مردم لندن

دهها هزار نفر از مردم لندن ضمن برپايي تظاهرات در خيابانهاي مركزي اين شهر در آستانه برگزاري نشست گروه بيست ، نسبت به سياستهاي اقتصادي كشورهاي صنعتي اعتراض كردند .

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فايننشال تايمز ، پليس لندن كه به شدت نگران تكرار حوادث شهر برلين آلمان بود ، تمام تلاش خود را به كار بست تا اين تظاهرات با نهايت آرامش و بدون درگيري برگزار شود .

بر اساس اين گزارش ، بيش از 35 هزار نفر از مردم شهر لندن ضمن برپايي اين تظاهرات خواستار اصلاح سياستهاي اقتصادي كشورهاي صنعتي و گسترش عدالت اجتماعي شدند . تظاهر كنندگان در طي اين راهپيمايي شعارهاي ضد جهاني سازي سر دادند .

بيش از 150 گروه شامل اتحاديه هاي كارگري ، موسسات خيريه و سازمانهاي حامي محيط زيست از برپايي اين تظاهرات حمايت كردند . برپايي اين تظاهرات در حالي است كه تشديد مشكلات اقتصادي انگليس فشار زيادي را بر اقشار آسيب پذير اين كشور وارد مي آورد .

يكي از تظاهر كنندگان گفت ، در حالي كه بسياري از مردم انگليس بيكار هستند و درآمد كافي براي امرار معاش خود و خانواده را در اختيار ندارند ، پرداخت كمكهاي مالي دولت به بانكها ناعادلانه است .

اين در حالي است كه بيش از 25 هزار نفر از مردم آلمان نيز در خيابانهاي برلين و فرانكفورت دست به راهپيمايي و تظاهرات زدند . مردم المان به سران گروه بيست هشدار دادند ، ما حاضر نيستيم هزينه هاي سياستهاي اقتصادي غلط شما را بپردازيم .