خرید شال برق شيراز شورايي اداره مي شود

براساس تصميم گرفته شده از سوي رييس مجمع باشگاه برق شيراز، مديريت اين باشگاه براي چهار ديدار باقي مانده تيم برق در ليگ برتر به صورت شورايي اداره مي شود .

به گزارش ايرنا، در اين جلسه که با حضور مشفقيان مدير عامل شرکت برق منطقه اي فارس و رييس مجمع اين باشگاه و تني چند از پيشکسوتان و کارشناسان برگزار شد مقرر گرديد باشگاه برق شيراز در ادامه مسابقات فوتبال ليگ برتر به صورت شورايي اداره شود.

در اين جلسه شرکت کنندگان به بحث در خصوص کسب نتايج ضعيف اين تيم در مسابقات ليگ برتر پرداخته و در يک جمع بندي به اين نتيجه رسيدند که مدير عامل اين باشگاه از دلايل کسب نتايج ضعيف بوده است و در ادامه نيز اين باشگاه با استفاده از سه نفر اداره شود.

تيم فوتبال برق شيراز در حال حاضر پس از انجام 30 بازي در انتهاي جدول قرار دارد و يکي از تيم هاي در معرض سقوط به دسته اول است .