خرید شال رئيس جمهور برزيل: منتظر احمدي‌نژاد هستم

رئيس جمهور برزيل گفت كه بي صبرانه منتظر سفر تاريخي و مهم محمود احمدي‌نژاد به اين كشور است.

به گزارش فارس، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان در ادامه ديدارها با مقامات عاليرتبه برزيلي با لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا رئيس جمهور برزيل ديدار و گفتگو كرد.
متكي در اين ديدار گفت: نتيجه ديدار روساي جمهور دو كشور در اكوادور آغاز يك اقدام جدي براي بازگشت روابط به جايگاه واقعي خود و هم انديشي براي به كارگيري همه ظرفيت‌ها با هدف تاثيرگذاري بر تحكيم و گسترش همكاري‌ها بين دو كشور بود.
وي در ادامه با تشريح بحران اقتصادي جهان، خاطرنشان كرد: بحران از لايه‌هاي دروني سيستم مالي حاكم بر جهان ايجاد شده است و طبعاً سيستمي كه بحران از آن متولد شده نمي‌تواند به حل بحران كمك كند لذا بايد سازوكار مكانيسم‌هاي فعلي پولي – مالي جهان تغيير يابد.
متكي اضافه كرد: در چنين شرايطي مي‌توان ايده مربع همكاري بين ايران، آمريكاي لاتين، آفريقا و شبه قاره هند را به عنوان يك رويكرد همگرايي دنبال كرد.
رئيس جمهور برزيل نيز در اين ديدار خاطرنشان كرد: روابط دو كشور بزرگ ايران و برزيل با ظرفيت‌هاي فراوان در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي مي‌تواند الگويي براي روابط دو كشور در حال توسعه باشد.
وي گفت: ما بي صبرانه منتظر سفر مهم و تاريخي رئيس جمهور ايران هستيم، سفري كه مي‌تواند سمينار بزرگ اقتصادي و تحولي بزرگ در حوزه روابط دوجانبه باشد.
داسيلوا ادامه داد: سفر آفاي احمدي‌نژاد به برزيل ديداري غني خواهد بود كه همه ظرفيت‌ها را در جهت گسترش روابط فعال خواهد كرد.
رئيس جمهور برزيل ضمن اننقاد از سيستم اقتصاد جهاني، خاطرنشان كرد: بايد سيستم اعتباري و مالي جهان قوي شود.
به گفته وي سيستم كنوني قادر به حل مشكلات نيست و نمي‌تواند در كمك به كشورهاي نوظهور و در حال توسعه موفق باشد.

متكي در راس يك هيئت عاليرتبه سياسي و اقتصادي سفري دو روزه به برازيليا پاينخت برزيل داشت.