خرید شال حمله دوباره گرجستان به اوستیای جنوبی

وزارت كشور اوستیای جنوبی امروز از حمله گرجستان به روستای موگوت در این جمهوری خبر داد.

به گزارش واحد مركزی خبر ، بخش مطبوعاتی وزارت كشور اوستیای جنوبی اعلام كرد ، ساعت بیست و دو و بیست دقیقه دیشب به وقت محلی از روستای دوانی در گرجستان به سوی روستای زنایوری اوستیای جنوبی تیراندازی شد.

بر اساس این گزارش ، صدای تیراندازی در ایست بازرسی نیروهای روسیه در حومه روستای موگوت نیز شنیده شده است.

مسئولیت كنترل اوضاع امنیتی روستای دوانی كه از آنجا تیراندازی صورت گرفته است ، با ناظران بین المللی است.