خرید شال تهران: خواستار همکاری برای افغانستان هستیم

“مهدی آخوندزاده” معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس افغانستان که روز جمعه در مسکو تحت حمایت سازمان همکاری شانگهای آغاز شد، با اشاره به اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری ها با کشورهای منطقه تاکید نمود ایران از گسترش همکاری های منطقه ای با کشورهای منطقه استقبال می کند.

به گزارش خبرگزاری «ریا نووستی»، آخوندزاده که بعنوان نماینده ایران، کشور ناظر در سازمان همکاری شانگهای در این کنفرانس حضور یافته است، افزود: “جمهوری اسلامی ایران بهبود مناسبات و همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه بویژه پاکستان، تاجیکستان و افغانستان را در دستور کار قرار داده و این سیاست را بشکل پایدار دنبال می کند.”

معاون وزیر امور خارجه ایران با تشکر از دولت فدراسیون روسیه و سازمان همکاری های شانگهای برای برگزاری کنفرانس بین المللی افغانستان در مسکو و شرکت کنندگان در اجلاس تصریح نمود: “افغانستان عضو مهم منطقه ما است و شرایط داخلی در این کشور تاثیر عمیقی بر امنیت منطقه می گذارد”.

وی افزود، هر گامی که در جهت ثبات و امنیت منطقه برداشته شود نه تنها پیشرفت برای دولت و مردم افغانستان محسوب می شود بلکه برای جهان نیز مفید است. ایران هر تحول مثبتی در این مسیر را درجهت امنیت منطقه ای و ملی خود تلقی می کند”.

معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد: “برای تحقق کامل مصوبات بین المللی در قبال افغانستان، تقویت و تداوم همکاری کشورهای کمک کننده به افغانستان در ارتباط با مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را ضروری می دانیم”.

آخوند زاد با اشاره به مشکلات و درگیری و جنگ های مستمر در افغانستان افزود: “در نتیجه جنگهای طولانی، افغانستان به سرزمینی برای قاچاق مواد مخدر و تروریسم تبدیل شده است.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران با اشاره به مبارزات مستمر مردم این کشور تاکید نمود: “مردم مسلمان و شجاع این کشور، با مبارزات تاریخی خود، آزادیخواهی را به ارمغان آوردند”.

وی تروریسم و مواد مخدر را مهم ترین تهدیدات ناشی از افغانستان برای منطقه و جهان دانسته و افزود، این خطرها، ایده های ارزشمند بشری را تهدید می کنند.

آخوندزاده تصریح نمود: “ایران هزینه های بسیار زیادی برای مبارزه و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر متحمل شده و در سالهای اخیر برغم انسداد مرزها در ایران، سالانه یک هزار تن تریاک از قاچاقچیان کشف شده است”.

وی افزود: “قاچاقچیان مواد مخدر اینک به سمت هرویین روی آورده اند و شبکه های قاچاق مواد مخدر جزء جدایی ناپذیر گروههای تروریستی هستند و این گروهها هزینه های خود را از محل قاچاق مواد مخدر تامین می کنند”.

آخوندزاده در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید نمود، مبارزه با تروریسم در افغانستان بدون مقابله با قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان در این کشور امکانپذیر نیست. تروریسم یک چالش جهانی است و مبارزه با آن نیازمند کمک جهانی است.

وی با اشاره به اینکه ایران خود قربانی تروریسم بوده و همواره آمادگی خود را برای همکاری گسترده و ریشه ای با این پدیده شوم اعلام کرده است تصریح نمود: “برخورد با تروریسم تنها با راه کار نظامی ممکن نیست. جمهوری اسلامی ایران همواره همکاری نزدیکی را با کشورهای همسایه برای کنترل مرزهای مشترک و کنترل جریان افراط گرایی بعمل آورده است”.