خرید شال تمرین ايران و عربستان پشت درهاي بسته

آخرين تمرين تيم هاي ملي فوتبال ايران و عربستان پشت درهاي بسته ورزشگاه آزادي تهران برگزار شد.

به گزارش ايرنا، آخرين تمرين تيم هاي ملي فوتبال ايران و عربستان درحالي عصر جمعه در زمين شماره يک ورزشگاه آزادي تهران برگزار شد که نمايندگان رسانه ها بر اساس مقررات کنفدراسيون فوتبال آسيا، تنها 15 دقيقه توانستند اين تمرينات را پوشش دهند.

ملي پوشان فوتبال ايران ساعت 18 امروز يک جلسه تمرين سبک را زير نظر “علي دايي”‌سرمربي تيم ملي کشورمان برگزار کردند.

ملي پوشان در تمرين امروز به گرم کردن، مرور تاکتيک ها و شوت به سمت دروازه پرداختند.
آخرين تمرين تيم ملي عربستان نيز ساعت 19 و 15 دقيقه آغاز شد که بازيکنان اين تيم با پا به توپ شدن، خود را گرم کردند و سپس به دو گروه سفيد و زرد تقسيم شدند و کارهاي تاکتيکي را به نمايش گذاشتند.

در حاشيه اين تمرينات
* در ابتدا اعلام شد که نمايندگان رسانه ها نمي توانند از تمرين تيم ملي عربستان گزارش تهيه کنند اما با هماهنگي “عزيز محمدي” نايب رييس فدراسيون فوتبال آنان توانستند به مدت 15 دقيقه در آخرين تمرين اين تيم حضور يابند.

* به دليل حساسيت اين بازي، رسانه هاي مختلف عربي نمايندگان خود را براي پوشش خبري و تصويري اين ديدار عازم تهران کرده اند.