خرید شال انتصاب جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور

وزیر کشور با صدرو حکمی علی اصغر شریفی راد را به عنوان جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن حکم انتصاب جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور به این شرح است:

جناب آقای شریفی راد مدیر کل محترم دفتر انتخابات بنا به پیشنهاد رئیس ستاد انتخابات کشور، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور در برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، دومین میاندوره ای انتخابات خبرگان رهبری، اولین میاندوره ای انتخابات مجلس شورای اسلامی و دومین میاندوره ای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند منان و استفاده از همه امکانات و همکاری رؤسا و اعضای کمیته های ستاد انتخابات کشور در اجرای قانون و برگزاری هرچه بهتر انتخابات موفق و مؤید باشید.