خرید شال استاد دانشگاه فرانسوي با اسب در مسیر اصفهان ـ پاریس

يك استاد دانشگاه فرانسوي مسير اصفهان تا پاريس را با اسب مي‌پيمايد.

به گزارش ايسنا، دكتر لارانس بوگو استاد دانشگاه پاريس قرار است با هدف ترويج صلح و با شعار فرهنگ مداري و برقراري صلح در جهان، مسير شهر اصفهان تا شهر پاريس را با اسب طي كند.

بر همين اساس قرار است “لارنس” روز يك‌شنبه هفته‌ آينده در محل سفارت فرانسه در مراسمي در خصوص چگونگي انجام سفرش با اسب از طريق اصفهان به پاريس با خبرنگاران به گفت‌وگو بنشيند.