خرید شال جلیلی به هند سفر می كند

دبیر شورای عالی امنیت ملی ، فردا راهی دهلی نو پایتخت هند می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی امنیت ملی، این سفر یك روزه به دعوت ام كی نارایانان مشاور امنیت ملی هند انجام خواهد شد.

سعید جلیلی در این سفر كه علی باقری معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وی را همراهی می كند، با مقامات بلند پایه هند دیدار و گفتگو خواهد كرد.