خرید شال وجود 80 میلیون مین عمل نكرده در جهان

80 میلیون مین عمل نكرده در سراسر جهان وجوددارد و شمار بسیاری از مردم تایلند نیز قربانی این مین ها شده اند.

به گزارش شبكه خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، جنوب شرق آسیا یكی از مناطقی است كه میادین مین آن مرگبار است، به طوری كه هزاران مین در مناطق روستایی جنوب شرق آسیا، عمل نكرده باقی مانده است.

غیرنظامیان هزینه گزاف این مین ها را با قطع دست ها و پاهایشان و معلولیت پرداخت می كنند.

تایلند یكی از كشورهایی است كه میادین مین آن معروف است، و میدان های مین در مرز تایلند و كامبوج هنوز بسیار خطرناك است.

مین روبی از این مناطق بسیار خطرناك و زمان بر است.

دولت تایلند طبق برنامه های زمانی قصد داشت، دو هزارو 500 كیلومتر مربع از این میادین مین را پاكسازی كند، اما دشواری این اقدام ، كمبود منابع مالی و ادامه تنش ها در مرزهای كامبوج و تایلند از علل عمده كندی این روند است.