خرید شال بارداشت 6 کودک شیعه توسط سعودی‏ها

شش نوجوان دبیرستانی شیعه در آخرین روز هفته گذشته بعد از تعطیلی کلاس درسشان در جلو درب مدرسه در شهر ” صفوی ” از استان قطیف عربستان سعودی توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار شیعه نیوز، شش نوجوان دبیرستانی شیعه در آخرین روز هفته گذشته بعد از تعطیلی کلاس درسشان در جلو درب مدرسه در شهر ” صفوی ” از استان قطیف عربستان سعودی توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیر شدند.

محمد علی الصفوانی ، حسن محمد الصادق ، قاسم محمد آل موسی ، محمد عارف محمد آل دهیم ، عبدالله محمد الخلف و مصطفی محمد الفردان شش نوجوان شیعه هستند که توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیرشدند.

با پیگیری امام جماعت شهر ” صفوی ” و خانواده های این نوجوانان پلیس این شهر اعلام کرد که مکان انان مشخص نیست و توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شده اند و جرم انان نیز شرکت در تظاهرات حمایت از شیخ النمر می باشد.