خرید شال ایران محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه ترور کمال مدحت معاون جنبش فتح را در لبنان یک رویکرد تروریستی دانست و آن را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی با اشاره به اهداف فرصت طلبانه و اختلاف انگیز رژیم صهیونیستی اظهار داشت: در شرایطی که گروههای فلسطینی راهبرد وحدت را برگزیده‌اند و همه مساعی‌شان در چارچوب توجه به آرمانها و قضایای مهم فلسطینی تمرکز یافته، دستهای مشکوک و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی رهبران گروههای فلسطینی را مورد هدف قرار می دهد.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری گروه های فلسطینی ابراز امیدواری کرد رهبران گروه های فلسطینی با حفظ هوشیاری و درایت خویش، ضمن مقابله هدفمند با این گونه اقدامات نابخردانه، گامهای خویش را در جهت اهداف و دستاوردهای مقاومت شجاعانه مردم مظلوم فلسطین متمرکز نمایند.