خرید شال دستگيري 700 نفر در شب چهارشنبه سوري

معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها گفت: در شب چهارشنبه‌سوري بيش از 700 نفر دستگير شدند که پرونده آنان در حال رسيدگي است.

محمود سالارکيا در گفت‌وگو با مهر با بيان اين مطلب گفت: اين تعداد هم‌اكنون در بازداشت به سر مي‌برند و پرونده همه آنان در شعب ويژه‌اي که به اين امر اختصاص يافته، در حال رسيدگي است.

وي خاطرنشان کرد: تعدادي از اين افراد دستگيرشده، به زودي با گرفتن تعهد آزاد مي‌شوند.
معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها گفت: اين 700 نفر به دليل بر هم زدن آرامش عمومي و ايجاد رعب و وحشب در شب چهارشنبه سوري بازداشت شده‌اند.