خرید شال جنجال تازه‌ بكام

روزنامه سان انگليس از احتمال بازگشت ديويد بكام به رئال مادريد خبر داد.

به گزارش فارس، روزنامه سان انگليس نوشت: پس از اينكه حضور 10 هفته اي ديويد بكام در ميلان دو هفته قبل به پايان رسيد و باشگاه لوس آنجلس گالاكسي پس از هياهو بسيار به ادامه حضور بكام در ميلان تا پايان فصل رضايت داد، اكنون اين شايعه در مورد هافبك 33 ساله انگليس قوت گرفته كه وي به فوتبال اسپانيا و تيم رئال مادريد بازخواهد گشت.

بر اساس اين گزارش امكان بازگشت بكام به رئال مادريد در گرو بازگشت فلورينتو پرس به رياست اين باشگاه اسپانيايي است.

پرس كه در سال 2003 بكام را در ازاي 10 ميليون پوند از منچستريونايتد خريداري كرد، عنوان كرده در صورت حضور مجدد در اين باشگاه، بكام را به رئال بازخواهد گرداند.

اين در حالي است كه جنجال ها درباره ادامه حضور بكام در ميلان به تازگي فروكش كرده و به نظر مي رسد بحث بازگشت بكام به رئال جنحال تازه اي به پا كند.

بكام در حال حاضر بازيكن قرضي تيم امريكايي لوس آنجلس گالاكسي در آ.ث.ميلان ايتاليا محسوب مي شود. وي با تيم امريكايي 2 سال ديگر قرار دارد.