خرید شال لاریجانی:مجلس بودجه را شفاف کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ضمانت اجرایی بودجه سال 88 و احتمال کاهش ردیف های بودجه توسط دولت در اجرا تاکید کرد که تخلف از مصوبه مجلس جرم محسوب می شود و اگر صورت بگیرد تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی سه شنبه در کنفرانس خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی ، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید با توجه به اینکه طبق گزارشات و تایید شما، دولت در سالهای اخیر ردیف‌های قانون بودجه را در اجرا به سلیقه خود کم کرده است، چه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از این روند در سال آینده وجود دارد، گفت : درمصوبه اخیر نوشته شده تخلف از موارد ذکر شده در بودجه جرم محسوب می شود و اگر انجام شود تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به شمار خواهد رفت.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهرکه نظر وی را درباره دیدگاه دولت مبنی بر تبدیل لایحه بودجه 88 به طرح توسط نمایندگان پرسید، بیان داشت: آن حرف که لایحه بودجه در مجلس به طرح تبدیل شده باشد را قبول ندارم چون سقف بودجه رعایت شده است ، در مورد آنچه که گفته می شود 1500 مورد تغییر در لایحه بودجه صورت گرفته 1100 موردش به پروژه های ملی بر می گردد که در لایحه بودجه استانی شده بود و مجلس آن را به حالت ملی برگرداند یا 300 مورد دیگر هم به دریف ها بر می گردد که امسال احیا شده است.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تغییر مهمی در بودجه 88 توسط مجلس رخ نداده است، خاطر نشان کرد: شاید تغییر عمده هدفمند کردن یارانه ها و کاهش قیمت نفت باشد. در این موارد نیز کاهش قیمت نفت با هماهنگی دولت و مجلس در بودجه لحاظ شد و حذف هدفمند کردن یارانه ها بر اساس اصلاحیه ای صورت گرفت که دولت به مجلس فرستاد و تاکید کرد که اگر نظرش در رابطه با اجرای این لایحه محقق نمی شود راه دیگر که حذف آن است در پیش گرفته شود و ما همان کار را کردیم.

وی ادامه داد: دولت قصد داشت از 8 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش درآمدهای دولت بر اساس حذف هدفمند کردن یارانه ها 2 هزار میلیارد تومان را از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی جبران کند که ما این را مجاز ندانستیم.

لاریجانی با تاکید مجدد بر اینکه مجلس در لایحه بودجه سال 88 تغییر مهمی ایجاد نکرده و بیشتر تغییرات جنبه شکلی داشته است، تصریح کرد: کار مجلس بودجه را منضبط تر و شفاف تر کرد و بخش های نظارتی کشور راحت تر می توانند بودجه سال 88 را بررسی کنند.