خرید شال عبور از خاتمي و احمدي‌نژاد، غيراخلاقي است

محسن رضايي گفت: عبور از خاتمي و احمدي‌نژاد غيراخلاقي است.

روز گذشته، دکتر محسن رضايي در جمع ستاد جوانان دولت ائتلافي کارآمد و متعهد با اشاره به مباحث مطروحه درباره عبور از خاتمي و احمدي‌نژاد گفت: اين نوع ادبيات که در دهه اخير در عرصه سياسي کشور راه پيدا کرده، از انحرافات اخلاقي سياسي جامعه ماست و بايد اين نوع ادبيات را کنار گذاشت.

وي ادامه داد: رقابت سياسي در ايران بايد مبتني بر اخلاق و ارزش‌ها بوده و از ادبيات غيرانساني و غيراسلامي در مبارزات انتخاباتي جلوگيري کرد؛ چراکه اين نوع ادبيات در رقابت‌هاي انتخاباتي، موجب پيدايش اختلافات سياسي پس از انتخابات خواهد شد. در حالي که نياز کشور اين است که پس از انتخابات همه با هم همکاري کرده و براي خدمت به مردم و پيشرفت کشور تلاش همه‌جانبه صورت گيرد.

گفتني است، پس از سخنراني رضايي، افراد حاضر نظرات و تحليل‌هاي خود را از وضعيت سياسي انتخاباتي کشور بيان کردند.