خرید شال او تيشه به ريشه فوتبال مي‌زند

مديرعامل باشگاه برق شيراز گفت: از وقتي خدابخش به عنوان مديركل تربيت بدني استان فارس انتخاب شده به ريشه فوتبال تيشه زده است.

رسول فلاح در گفت و گو با فارس درباره مشكلاتي كه باشگاه برق شيراز با مديركل تربيت بدني استان فارس دارد، اظهار داشت: متاسفانه اين آقا چون بومي نيست از ورزش و باشگاه برق اطلاعاتي ندارد و كارشكني هايش براي تيم ما غير قابل تحمل شده است. او هيچ حمايتي از تيم برق نمي كند.

وي افزود: در طول فصل بارها به دفتر او مراجعه كرده ام اما به من گفت برو اين تيم را بفروش و اسم آن را بگذار رعد و يا وقف. خصلت غريب نوازي و خودگذازي ما شيرازي ها باعث شده به ورزش استان فارس به خصوص فوتبال ظلم شود.

مديرعامل باشگاه برق شيراز ادامه داد: زماني كه آقاي كمانه مديركل تربيت بدني بود بودجه باشگاه را كم نكرد اما اين آقا با كم كردن بودجه و بي توجهي به وضعيت ما، تيم را تا آستانه نابودي كشانده است. با وجود دلسوزي استاندار محترم فارس و درخواست ايشان از خدابخش مبني بر كمك به باشگاه برق شيراز ايشان از كمك امتناع كرده است.

فلاح تصريح كرد: او در حال حاضر 105 ميليون تومان از پول باشگاه را بايكوت كرده و به ما نمي دهد. بايد به چه زباني بگويم كه براي اعزام تيم به مشهد پول ندارم و نمي توانم تيم را به مشهد بفرستم. پول ندارم هتل رزرو كنم.

وي تاكيد كرد: باشگاه برق كه نماد ورزش شهر شيراز است براي اين آقا اهميتي ندارد. وقتي براي تربيت بدني اين تيم مهم نيست من چرا بايد بسوزم و تاوان پس بدهم. همه مطبوعات مديريت برق را مقصر مي دانند. بله، من مقصر هستم كه تا اين جاي فصل نيامده ام مصاحبه كنم و بگويم كه چه كارشكني هايي در استان در امر ورزش مي شود.

فلاح با بيان اينكه بعد از تعطيلات عيد از پشت پرده روابط پنهاني در تربيت بدني استان افشاگري مي كند اظهار داشت: مردم استان فارس بدانند كه خدابخش به دليل روابط فاميلي با يكي از مسئولان سازمان تربيت بدني به اين سمت گمارده شده است. متاسفانه باشگاه برق به دليل خصومت هاي پنهاني و پشت پرده كه او با سياسي ها دارد قرباني شده است.

اين مديرعامل تصريح كرد: در سطح استان دلسوزاني داريم كه كنار مانده اند. آن وقت امثال خدابخش كه هيچ از ورزش نمي داند و با فوتبال هم مشكل دارد را در راس كار گذاشته اند. او فوتبال ستيز است. مردم بدانند در شرايطي كه قيمت ها سه برابر شده بود ما با بودجه يك ميليارد توماني تيمي بهتر از اين نيم نمي توانستيم تشكيل دهيم. من مجبور بودم يزداني را بفروشم. حجب و حيا باعث شده بود حرفي نزنم اما ظاهرا همين حيا باعث شد اين آقا فكر كند مي تواند به كارهايش ادامه دهد.

فلاح اضافه كرد: او با دادن آمار و ارقام به مسئولان بالاتر خود مي خواهد همه را گول بزند. اگر هم تحولي در ورزش فارس بوده بهره برداري تلاش مديران گذشته است و گرنه مديري كه يك سال و نيم است به استان آمده چطور مي تواند اين همه كار انجام دهد. بارها به دفتر خدابخش مراجعه كردم اما او حتي من را به دفتر خود راه نداد. او حتي جواب نامه استاندار را هم نداد. چطور مي شود در ورزشگاهي كه تماشاگرانش را خودمان از مدارس آورده ايم خط بگيرند و عليه من شعار بدهند اما حراست تربيت بدني هيچ واكنشي نشان نمي دهد.

مديرعامل باشگاه برق خاطرنشان كرد: از استاندار، فرماندار و امام جمعه شيراز تشكر مي كنم اما هرگز خدابخش كه بارها چوب لاي چرخ ما گذاشت را نمي بخشم.