خرید شال مصدوميت كاكا و دوري دو ماهه از ميادين فوتبال

بازيكن بزريلي تيم فوتبال آ.ث ميلان ايتاليا به شدت از ناحيه كشاله پاي راست و مفصل زانو آسيب ديد.

به گزارش فارس و به نقل از گازتا دلو اسپورت، كاكا در بازي برابر سيه‌نا آسيب ديد و آنطور كه پزشك ميلان گفته استراحت دو ماهه وي قطعي است.

اين در حالي است كه آنجلوتي سرمربي ميلان پيش از اين نگران مصدوميت فاوالي بوده و نمي خواهد در شرايط سخت رقابت در جدول كالچو سهميه اروپايي را به خاطر بحران مصدوميت بازيكنان از دست بدهد.

كاكا در حالي ورزشگاه را با گريه ترك مي كرد كه به احتمال زياد حضور در اردوي تيم ملي برزيل در دو هفته آينده را هم از دست داده است.