خرید شال خبرهاي خوش رئیس‌جمهور براي کردستاني‌ها

رئیس‌جمهور گفت: در جلسه هيات دولت در سنندج ، 20 طرح بزرگ صنعتي و معدني براي استان کردستان به تصويب خواهد رسيد.

به گزارش ایرنا، دکتر محمود احمدي‌نژاد روز دوشنبه در اجتماع باشکوه مردم سنندج، افزود: يکي از مهمترين مواردي که در دستور کار دولت است اين است که افزايش ثروت مردم استان، پيشرفت صنعتي و معدني، ايجاد اشتغال و رفع بيکاري جوانان محقق شود.

وي يکي از اين طرح‌هاي بزرگ را پتروشيمي استان کردستان ذکر کرد و اظهار داشت: همچنين قرار است براي تحصيل و پيشرفت جوانان استان 7 دانشکده جديد به تصويب دولت برسد.

رئیس جمهور به طرح ارتباط کردستان به شمال و جنوب از طريق راه آهن سراسري اشاره کرد و گفت: استان کردستان يکي از زيباترين استان‌هاي کشور است و مناظر طبيعي و منحصر به فرد آن در اين استان در خدمت مردم است، به همين سبب 7 منطقه گردشگري در اين استان به تصويب دولت خواهد رسيد.

احمدي نژاد با بيان اينکه استان کردستان استاني قهرمان خيز است، تصويب 25 مجموعه ورزشي براي دختران و 25 مجموعه ورزشي براي پسران را از ديگر مواردي ذکر کرد که قرار است به تصويب دولت برسد.

رئیس جمهور ادامه داد: در دور اول سفرهاي استاني پروژه‌هاي بسياري تصويب شده که بخش قابل توجهي از آن يا اجرا شده و يا در حال اجراست که از آن جمله مي توان به سالن‌هاي ورزشي، مراکز اقتصادي، فعاليت‌هاي صنعتي و کشاورزي، گازرساني به روستاها، توسعه شبکه حمل و نقل و ايجاد اشتغال اشاره کرد.

احمدي نژاد با بيان اينکه براي ساخت کردستان در ابتداي راه هستيم، تصريح کرد: بايد اعلام کنم که کردستان استعداد و توانايي اين را دارد که به همت خود، به فضل الهي و خدمتگزاري دولت به يکي از بهترين و پيشرفته ترين استان‌هاي کشور تبديل شود.

رئیس جمهور اضافه کرد: کارگروه‌هاي تخصصي تشکيل شده و موانع پيشرفت استان در آن بررسي خواهد شد و در تمام شهرها شوراهاي اداري با حضور يک وزير يا معاون رئیس جمهور نيز برپا شده و نتايج آن به جلسه دولت ارايه مي شود.

احمدي نژاد از همه خوبي‌هاي مردم استان کردستان در طول تاريخ به ويژه طي 30 سال گذشته قدرداني کرد و افزود: دنيا بداند که مردم کردستان در طول تاريخ از رزمندگان و مرزبانان شجاعي بودند که همواره با غيرت و صلابت در برابر هر متجاوزي ايستاده اند به ويژه در دوره انقلاب مردم اين استان با وحدت، همدلي، صبوري و مظلوميت از مرزهاي فرهنگي، استقلال و سرزمين ايران دفاع کرده اند.

رئیس جمهور، کردستان را از جمله استان‌هايي دانست که بيشترين تعداد شهيد را در دفاع از سرزمين، عزت، شرف و استقلال داده اند و در پايان از لطف مردم اين استان سرافزار نسبت به خدمتگزاران خود قدرداني کرد.