خرید شال منشي‌پور در فينال خروس‌وزن‌هاي جهان

مهيار منشي‌پور با سومين پيروزي به فينال مسابقه قهرماني خروس‌وزن جهان رسيد. بوكسور ايراني‌الا‌صل فرانسه كه شنبه‌شب با سليك ماچادور، قهرمان ونزولا‌ئي دسته خروس‌وزن جهان مبارزه مي‌كرد، در پنج راند او را برد. ‌

به نوشته اعتماد ملی، دو سال پيش بود كه منشي‌پور بعد از شكست مقابل حريف تايلندي براي هميشه بوكس را كنار گذاشت. اما اصرار‌هاي مردم فرانسه او را مجبور كرد تا يك بار ديگر روي رينگ برگردد، با اين تفاوت كه ديگر در فوق خروس‌وزن مشت نمي‌زد و يك وزن پايين‌تر آمده بود. ‌ مبارزات منشي‌پور يك تغيير ديگر هم كرده بود، ‌اينكه مسابقات را خودش مديريت مي‌كرد و از گروهي كه به مافياي بوكس فرانسه معروف شده بودند، جدا شده بود. او كه از اول سال 2009 مشت‌زني را آغاز كرده، سه پيروزي داشته است.

در اولين مسابقه او مردم فرانسه استقبال خوبي كرده بودند، پنج هزار تماشاگري كه در سالن حضور داشتند، به او نشان دادند كه بي‌صبرانه انتظار بازگشتش را مي‌كشيدند. شنبه‌شب مسابقه مهم او با ماچادو هم در حضور دو هزار تماشاگر برگزار شد. ماچادو 36 ساله كه قهرمان انجمن بوكس جهان است، حريف راحتي براي منشي‌پور نبود.

مهيار در دو سال گذشته كمتر بوكس كرده بود و تنها ارتباط او با ورزش دويدن بود. با اين حال روزنامه‌‌ها و تلويزيون فرانسه از برتري مطلق منشي‌پور گزارش دادند. منشي‌پور در دو مبارزه قبلي هم به پيروزي رسيده بود اما در ديدار با ماچادو بود كه نشان داد به روزهاي اوج بازگشته است.

روزنامه اكيپ نوشته بود كه منشي‌پور ريتم خودش را به دست آورده است. براي گزارشگر شبكه 9w تلويزيون فرانسه هم عجيب بود كه او بعد از يك مبارزه سنگين، خيلي سرحال بود و به راحتي حاضر به مصاحبه شد: ‌منشي‌پور در اين گفت‌و‌گو مبارزه را آناليز كرد و از كار خودش ابراز رضايت كرد:

او در پاسخ به كساني كه نگران اصابت كردن مشت‌هاي ماچادو با صورت مهيار بودند، گفت: ‌ ماچادو خطاهاي زيادي داشت. او هر بار كه مشت مي‌خورد، مهيار را بغل مي‌كرد و اخطار مي‌گرفت. در راند پنجم با شكاف سه سانتي‌متري روي پيشاني‌اش، ماچادو تصميم گرفت كه به مبارزه ادامه ندهد. او با به آغوش كشيدن مهيار شكست را پذيرفت. ماچادو با اين باخت براي هميشه از بوكس خداحافظي كرد.

گفته مي‌شود اگر ماچادو در اين ديدار نمي‌باخت، به مسابقاتش ادامه مي‌داد. چراكه او در نظر داشته بار ديگر به قهرماني جهان برسد. اما اكنون به جاي او مهيار 34 ساله است كه براي فينال مسابقه قهرماني جهان كه 12 مردادماه در فرانسه برگزار مي‌شود، انتخاب شده است. حريف او بعد از دو مسابقه مشخص مي‌شود.

آنسلمو مورنو پانامايي بيشترين شانس حضور در فينال را دارد. روز اول عيد نوروز او با ولا‌ديمير سيدرنكو اوكرايني در دوسلدورف آلمان مبارزه مي‌كند و برنده اين مبارزه با كوردوا بوكس مي‌كند. مهيار كه مديريت برگزاري مسابقه فينال را به عهده دارد، در فرانسه ميزبان يكي از اين بوكسور‌ها است.

در حال حاضر سه شهر فرانسه نامزدي ميزباني‌هستند اما منشي‌پور هنوز تصميم خود را نگرفته است. قرار است شبكه ‌9w اين مسابقه را مستقيم پخش كند. ‌

منشي‌پور قرار بود تطيلا‌ت عيد نوروز به ايران بيايد و ديداري از شهر زادگاهش بم داشته باشد. اما ترجيح داده به آلمان برود و از نزديك مبارزه مورنو را ببيند.