خرید شال كیومرث هاشمی: از فروش سهام پرسپولیس بی اطلاعم

معاون سازمان تربیت بدنی گفت: از فروش سهام باشگاه پرسپولیس اطلاعی ندارم.
كیومرث هاشمی رئیس مركز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در گفتگو با شبكه خبر درباره خبر انتقال سهام باشگاه پرسپولیس گفت: درباره این موضوع خبری جدیدی وجود ندارد و اصلاً منشاء این خبر را نمی دانم و مشخص نیست این خبر از كجا آمده است .

هاشمی تاكید كرد : بر اساس اطلاعات من چنین خبری صحیح نیست و اگر بخواهیم این كار را انجام دهیم حتماً به صورت رسمی اعلام می شود .

معاون سازمان تربیت بدنی درباره خبر استعفای رئیس فدراسیون كشتی هم گفت : این موضوع كذب محض است .

رئیس مركز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای درباره وضع فدراسیون كاراته هم گفت : وضع این فدراسیون خوب است و هیچ مشكلی وجود ندارد ، تنها عده ای نمی خواستند در كنار تیم ملی باشند كه از اردوی تیم ملی ایران رفتند .

معاون سازمان تربیت بدنی درباره استفاده از آرم تبلیغاتی روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران هم گفت : این موضوع مربوط به فدراسیون فوتبال است و بالاخره باید فدراسیون فوتبال به درآمدزایی بپردازد .

كیومرث هاشمی تاكید كرد : تبلیغ یك شركت معتبر روی پیراهن تیم ملی ایران ایرادی ندارد ولی در دیگر موارد كه چیزهای دیگر را تبلیغ كردند به نظر من ایراد دارد .