خرید شال فيلا، كشتي آلباني را معلق كرد

فيلا فدراسيون كشتي آلباني را تا اطلاع ثانوي معلق اعلام كرد.

به گزارش ايسنا، به دنبال مشكلات به وجود آمده در ورزش آلباني، وزارت ورزش اين كشور يك فدراسيون جديد را به عنوان فدراسيون كشتي اين كشور به فيلا معرفي كرده كه اين فدراسيون از سوي كميته المپيك آلباني تائيد نمي‌شود. به همين خاطر فيلا كليه فعاليت‌هاي فدراسيون كشتي آلباني را تا اطلاع ثانوي به حالت تعليق درآورده است.

فدراسيون جهاني هم‌چنين اعلام كرده در صورتي اين تعليق را بر مي‌دارد كه انتخاباتي با نظارت فيلا و كميته ملي المپيك آلباني برگزار شود.

شاخص‌ترين كشتي‌گير آلباني سعيد پريتزني نام دارد كه در سال 2007 مدال برنز جهان را در وزن 60 كيلو بر گردن آويخت و در المپيك پكن هم حضور د اشت. مسابقات قهرماني اروپا مهم ترين رويدادي است كه در دو ماه آينده پيش روي اين كشتي‌گير قرار دارد.