خرید شال فقط از ُمهر انجمن استفاده مي‌كنيم!

مجمع سالانه انجمن علمي تربيت‌بدني و علوم ورزشي، بيست‌وسوم اسفند درآكادمي ملي المپيك برگزار شد. اين انجمن حدود800 عضو دارد در حالي كه كمتر از 50 نفر در مجمع سالانه انجمن حاضر شدند.

حميد آقاعلي‌نژاد عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در گفت‌وگو با ايسنا و با انتقاد از عملكرد انجمن علمي تربيت بدني و علوم ورزشي درباره مجمع سالانه انجمن خاطر نشان كرد: يكي از اهداف انجمن‌هاي علمي در هر رشته‌اي تلاش در جهت پيشرفت آن رشته و اثر گذاري آن بر جامعه است اما، انجمن تربيت بدني متاسفانه در هشت سال گذشته عملكرد مناسبي نداشته به طوري كه در اين مجمع نيز تنها يك بيست و پنجم اعضاي مجمع حضور يافتند و حتي انجمن علمي تربيت بدني نتوانسته بود اعضاي خود را براي اين مجمع جمع كند.

وي ادامه داد: رييس انجمن تربيت بدني در گزارش خود در اين مجمع اعلام كرد كه در چند سال گذشته ما 18 ميليون تومان اعتبار جذب كرده‌ايم و افتخار مي‌كنيم كه انجمن علمي تربيت بدني اين مبلغ را ذخيره كرده و نياز به استفاده از آن را نداشته است. در صورتي كه اگر انجمن داراي برنامه‌هاي مدوني باشد، نه تنها بايد اين مبالغ ناچيز را در راستاي اجراي برنامه‌هاي خود هزينه مي‌كرد، بلكه بايد با جذب منابع مالي از حاميان مختلف در جهت پيشبرد اهداف انجمن گام بر مي‌داشت.

آقاعلي‌نژاد خاطرنشان كرد: خلاصه‌ي عملكرد انجمن علمي تربيت بدني در چند سال گذشته فقط به همكاري در برگزاري همايش‌ها و … محدود مي‌شد در حالي كه در همه جاي دنيا كارهايي چون انتشار مجلات علمي پزوهشي، برگزاري همايش‌هاي علمي ملي و بين المللي، چاپ كتاب‌هاي تخصصي و … بر عهده‌ي انجمن‌هاي علمي است. امروز فقط از ُمهر انجمن علمي بر بالاي نشريات علمي و همايش‌هايي استفاده مي‌شود كه ساير موسسات آموزش عالي برگزار مي‌كنند و هيچ كاركرد ديگري ندارد.