خرید شال عليرضايي فقط با عذرخواهي بازگردد

دبير فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو شرط بازگشت محمد عليرضايي به تيم ملي را عذرخواهي او از مربيان تيم ملي و پذيرش اين عذرخواهي از سوي كادرفني دانست.

عليرضا رمضاني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در جلسه‌اي كه با علي‌آبادي نايب رييس شناي فدراسيون داشتيم وي نقطه نظرات خود درمورد گفته‌هاي عليرضايي را مطرح كرد. پس از اين جلسه قرار شد رسيدگي به موضوع عليرضايي در فدراسيون پايان و به كميته فني شنا سپرده شود.

وي افزود: روال دعوت شناگران به تيم ملي همان معيارهاي قبلي است كه مربيان و فدراسيون تصميم مي‌گيرند و هيچ شناگري خارج از اين قاعده وارد نمي‌شود. عليرضايي هم به دليل صحبت‌هايي كه عليه مربيان تيم ملي داشت براي بازگشت بايد از مربيان و كادرفني عذرخواهي كند و اگر مربيان پذيرفتند آن وقت از طريق كميته‌ي فني شنا ساير مسايل دنبال مي‌شود.

دبير فدراسيون شنا درمورد لغو سفر تيم ملي واترپلو به مسابقات قهرماني آسيا گفت: در جلسات متعددي كه با كميته فني واترپلو داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه علي‌رغم رشد واترپلو ايران در چين مدال نمي‌گيريم. از قبل هم گفته بوديم كه هدف فدراسيون از اعزام تيم به چين كسب مدال است و اگر بدانيم مدال نمي‌گيريم، تيم را اعزام نمي‌كنيم. پس از اين جلسات، نظر هيات رييسه فدراسيون هم اين بود كه مقام چهارم يا پنجم تيم ملي زياد مطلوب نيست، بنابراين تيم اعزام نشد.

رمضاني ادامه داد: براي حضور در بازي‌هاي آسيايي 2010 نيز نظر فدراسيون مدال آوري است و اگر به اين نتيجه برسيم كه تيم مدال نمي‌گيرد، شركت نمي‌كنيم.

دبير فدراسيون شنا با اشاره به سفر شاهين براداران به آمريكا گفت: سياست فدراسيون اين است كه ملي‌پوشانش از دانش روز دنيا بهره ببرند. براي ادامه‌ي اين روند چند ملي‌پوش در عيد نوروز به مجارستان مي‌روند و چهار ملي‌پوش ديگر هم در ارديبهشت يا خرداد به اردوي كرواسي اعزام خواهند شد.