خرید شال وقتی خودپردازها به تعطيلات نوروز می‏روند!

اگرچه پس از ورود خودپردازها به سيستم بانكي، مردم اميدوار شده بودند كه در ساعات غيراداري هم مي توانند از حسابشان پول برداشت كنند اما اين اطمينان وقتي كاسته شد كه خودپردازها با مشكل تمام شدن پول در مخزن، قطعي شبكه يا خرابي سخت افزاري مواجه مي‌شدند. هر چند سال‌هاست كه خودپردازها ميزبان مردم هستند، اما هنوز نتوانسته‌اند از مهمان، خوب پذيرايي كنند و اين مشكلات در ايام پر ترافيك مثل تعطيلات آخر هفته يا نعطيلات نوروزي شدت مي يابد.

به گزارش ايسنا، بارها مراجعه كنندگان به خودپرداز بانك‌ها به اين جملات روبرو شده‌اند كه “با عرض پوزش، دستگاه موقتا كار نمي‌كند”، “با عرض پوزش، دستگاه فاقد وجه است” يا ” ارتباط با مركز قطع است”. اين در حالي است كه فعال بودن دستگاه هاي خودپرداز مي تواند حجم قابل توجهي از عمليات بانكي داخل شعب را كاهش دهد و صرفه جويي زيادي در وقت نيز به همراه دارد.

اين مشكلات در حالي است كه به نظر مي رسد شعب بانك‌ها هنوز اعتقاد چنداني به فعال نگه داشتن خودپردازها ندارند،‌ چرا كه بارها مشاهده شده يك دستگاه خودپرداز روزهاي متمادي غيرفعال بوده يا با وجود خالي از وجه بودن آن، كارمندان بانك به پركردن مخازن پول اقدامي نمي‌كنند.

پس از اتصال همه حساب‌هاي آنلاين بانك‌ها به يكديگر تحت عنوان شبكه شتاب نيز مشكل جديدي به مشكلات سيستم خودپردازها اضافه شد و آن پرداخت نكردن پول از خودپردازي غير از خودپرداز بانك صادر كننده كارت با توجيه قطعي شبكه شتاب است.

اما تازه ترين مشكل پس از آن بروز كرد كه بانك مركزي اعلام كرد همه بانك‌ها مي توانند از ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني در خودپردازهايشان استفاده كنند تا از اين طريق مشكل كمبود پول در آنها حل شود. اين در حالي است كه برخي بانك‌ها پس از اين اقدام، گزينه‌هاي مربوط به پرداخت ارقام كمتر از 50 هزار تومان را روي صفحات خودپردازها غيرفعال كرده‌اند و مشتري مجبور است حداقل 50 هزار تومان از دستگاه دريافت كند!

در همين زمينه مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي تاكيد كرد: بانك‌هايي كه شبكه شتاب را به روي مردم بسته‌اند، از سوي بانك مركزي مشمول جريمه سنگين مي‌شوند.

مهران شريفي با بيان اينكه اقدام اين بانك‌ها غير اخلاقي و غير قانوني است گفت: وقتي بانكي شبكه شتابش را قطع مي‌كند، تراكنشي كه بايد به سمت بانك مادر صادركننده كارت برود، ناموفق انجام مي‌شود و ما از اين طريق متوجه مي‌شويم و بر اساس موارد ثبت شده، جريمه‌ها را محاسبه خواهيم كرد.

در اين ميان البته مشخص نيست كه جريمه بانك متخلف براي يك مشتري كه در روز تعطيل با خرابي يا خالي از پول بودن خودپردازي مواجه شده چه سودي خواهد داشت؟!

ظاهرا داستان خودپردازها و مشكلات عديده آنها سريال دنباله‌داري است كه معلوم نيست پايان آن كي خواهد بود و مردم فعلا بايد با اين سيستم كنار بيايند…