خرید شال هواداران خواستار حضور كريمي در تيم ملي شدند

هواداران حاضر در ورزشگاه آزادي خواستار حضور علي كريمي در تيم ملي شدند.

به گزارش فارس، حدود 5 هزار تماشاگري كه براي تماشاي بازي تيم ملي ايران و كنيا به ورزشگاه آزادي آمده بودند در نيمه دوم پس از تشويق علي دايي، به شدت علي كريمي را تشويق كردند و خواستار حضور وي در تيم ملي شدند.