خرید شال طالباني كناره‌‌گيري از سياست را تكذيب كرد

دقايقي پيش دفتر رياست جمهوري عراق خبر كناره‌گيري “جلال طالباني ” را از عرصه‌ سياسي تا پايان سال 2009 ميلادي تكذيب كرد و بر ادامه‌ فعاليت‌هاي وي تأكيد كرد.

به ‌گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در بغداد، دفتر رياست جمهوري عراق با صدور بيانيه‌اي كه نسخه‌اي از آن در اختيار خبرنگار فارس قرار گرفت‌، اعلام كرد: خبر كناره‌ گيري “جلال طالباني ” از عرصه‌ سياسي آنچنان كه‌ روز گذشته‌ در بسياري از خبرگزاري ها منتشر شد، فاقد اعتبار است و وي به‌ هيچ وجه‌ در گفتگو با شبكه‌ خبري پرس تي وي چنين سخني را بيان نكرده‌ است.

دفتر رياست جمهوري عراق با تكذيب خبر كناره‌ گيري طالباني از عرصه‌ سياسي تصريح كرد: طالباني قصد شركت در انتخابات آينده رياست جمهوري عراق را ندارد و تنها تا پايان سال جاري ميلادي در اين مقام باقي خواهد ماند اما به‌ هيچ وجه‌ از عرصه‌ سياسي عراق كناره‌ گيري نخواهد كرد و به‌ مبارزات خود در طول ساليان متمادي ادامه‌ خواهد داد.

در پايان اين بيانيه‌ بر ضرورت وجود طالباني و حضور وي در عرصه‌ سياسي و حزبي تاكيد شده‌ است.
روز گذشته‌ شبكه‌ خبري پرس تي وي اعلام كرد: جلال طالباني رئيس جمهور عراق در مصاحبه‌اي كه‌ با اين شبكه‌ داشته‌ اعلام كرده‌ كه‌ تا پايان سال 2009 ميلادي از عرصه‌ سياسي كناره‌ گيري خواهد كرد و به‌ نوشتن خاطرات خود مشغول خواهد شد.