خرید شال «سینا» بانک شد

موسسه مالی ـ اعتباری سینا با مجوز بانک مرکزی، به عنوان «بانک سینا» در بازار پولی کشور فعالیت می‌کند.به گزارش واحد مرکزی خبر، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک سینا امروز در نشستی خبری سیاست اصلی بانک جدید سینا را حمایت از تولید و خدمات رسانی مطلوب ذکر کرد و گفت: منابع مالی 25 هزار میلیارد ریالی حدود یک و نیم درصد بازار پول را در اختیار داریم.
وی با اشاره به تجهیز 260 شعبه بانک سینا در کشور به سیستم یکپارچه بانکداری الکترونیک و شتاب بانکی تصریح کرد: امسال ، سرمایه بانک به 2 هزار میلیارد ریال می‌رسد.همتی با تاکید بر اینکه سامانه ساتنا (تسویه آنی) در شعب بانک سینا مستقر شده است، گفت: تعهد تودیع سپرده قانونی خود را در نزدیک بانک مرکزی در زمان تعیین شده انجام داده‌ایم.مدیر عامل گفت: بانک سینا با تمام وظایف یک بانک خصوصی در بازار پولی ـ مالی کشور قدم گذاشته است.وی بانک سینا را بانکی جوان اما با تجربه خواند و تصریح کرد: ترکیب پرداخت تسهیلات این بانک بر اساس سیاست‌های بانکی مرکزی و طبق بسته سیاستی آن خواهد بود.همتی با تاکید بر اینکه درصد پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان بر اساس عقود مبادله ای و با نرخ مصوب بانک مرکزی در بانک سینا بالاست، افزود: هر چند که برخی از پرداخت تسهیلات بانکی ما بر اساس عقود مشارکتی هم بوده است، اما عقود مبادله‌ای به علت نرخ پايین و اقتصادی نبودن آن در حال کاهش است.مدیر عامل بانک سینا تصریح کرد: اگر نرخ سود عقود مبادله‌ای افزایش نیابد، رویکرد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات عقود مشارکتی بیشتر خواهد شد.