خرید شال افشارزاده: فصل جديدي آغاز شد

دبير كل كميته ملي المپيك گفت: با افتتاح مقر جديد شوراي المپيك آسيا، فصل جديدي براي مطرح شدن بيش از پيش ورزش آسيا در جهان آغاز شد.

بهرام افشارزاده بعد از بازگشت از مراسم بازگشايي مقر جديد شوراي المپيك آسيا در كويت در گفت و گو با فارس اظهار داشت: مراسم بسيار زيبا و كاملي برپا شد كه در جريان آن 1300 تن از نمايندگان جهان حضور داشتند. ژاگ روگ رئيس كميته بين المللي المپيك، تمامي روسا و دبيران كل كميته هاي المپيك كشورهاي آسيايي و مسئولان فدراسيون‌هاي جهاني رشته هاي مختلف نيز آمده بودند.

وي ادامه داد: هدف شوراي المپيك آسيا نشان دادن اهميت ويژه به ورزش آسيا بود و تاكيد بر اينكه قاره كهن همواره يكي از قطب هاي اصلي ورزش جهان به شمار مي رود.
افشارزاده با اشاره به ارائه برنامه هاي خاصي از سوي كشورهاي شرق آسيا اظهار داشت: چين، تايلند، اندونزي، ماكائو، ژاپن به همراه كويت، قزاقستان و ازبكستان برنامه هاي سنتي خاصي را به نمايش گذاشتند تا فرهنگ ورزش آسيا نيز در اين مراسم به همگان نشان داده شود.

وي افزود: در اين مراسم بر اهميت ورزش و چگونگي استفاده از نيروهاي قاره تاكيد و از همبستگي ويژه اي كه ميان كشورهاي مختلف آسيايي وجود دارد، قدرداني و تشكر شد. به هر حال بازگشايي مقر جديد شوراي المپيك آسيا كه در جهان كم نظير است آغازي است براي مطرح شدن بيش از پيش ورزش آسيا در جهان. ما بايد از شيخ احمد رئيس شوراي المپيك آسيا كه از كشور خودش هزينه مي كند تا رشد ورزش آسيا را به همه نشان دهد تشكر كنيم.

افشارزاده درباره بازگشت زودهنگام خود گفت: عضو هيات رئيسه و كميته اطلاعات و آمار شوراي المپيك آسيا هستم؛ اما به دليل مشغله هاي كاري داخلي نتوانستم بمانم و قرار شد گزارش اين كميته از سوي مصيبي رئيس آموزش كميته المپيك قرائت شود. به همين دليل نيز نتوانستم در كنگره علمي آسيا شركت كنم.