خرید شال هميلتون: حذف آلونسو به نفع ما نيست

راننده برتانيايي تيم مك لارن در مورد حذف آلونسو در تست گيري مسابقات فرمول يك مونتملو گفت: حذف آلونسو به نفع ما نيست و در رقابت اصلي، غيبت اين قهرمان احساس خواهد شد.

به گزارش فارس و به نقل از سان لندن، لوئيس هميلتون تصريح كرد: براي قهرماني در رقابت هاي بزرگ، حضور رانندگان بزرگ نيز نياز است و در غير اينصورت انگيزه اي براي رسيدن به مقام نخست وجود ندارد.

وي افزود: حضور آلونسو به رقابت هاي جهاني اعتبار مي بخشد و به عنوان دوست صميمي اين قهرمان بايد بگويم كه هرگز از اتفاقي كه براي وي رخ داد خوشحال نيستم.

فرناندو آلونسو با اتومبيل مدل R29 خود در دور چهارم رقابت هاي مونتملو تنها چند ثانيه تا قهرماني دور پاياني فاصله داشت كه ناگهان اتومبيل از كنترل وي خارج شد و آتش گرفت، البته وي به موقع از ماشين بيرون كشيده شد و صدمه جدي نديد.